NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ GEOTEKNİK UZMANLIK ALANI. 25.05.2009 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

23 KASIM 2017, PERŞEMBE   

21

GEOTEKNİK UZMANLIK ALANI. 25.05.2009

Tarih : 25.05.2009
Sayı  : OB.03815

ŞUBE BAŞKANLIĞINA

Oda Yönetim Kurulunun 08 Mayıs 2009 tarihli 30 nolu toplantısında alınan 1267 sayılı karar aşağıda verilmiştir.

İlgili kararla, Geoteknik uzmanlık alanında, SİM Belgesi alınma koşulları ile Zemin ve İcmal Etüt Raporları`nın mesleki denetimi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Ayşegül BİLDİRİCİ
Genel Sekreter Yardımcısı

Karar No- 1267) :  Mesleki Değerlendirme Kurulu (MDK)`nun 24 Nisan 2009 tarih ve 8 nolu toplantı kararları görüşüldü, Kararlar kapsamında 2 nolu kararın;

A) Geoteknik Uzmanlık alanında SİM Belgesi almak için yapılacak başvurularda; SİM Yönetmeliğinin koşulları geçerli olmak üzere;

1-   Geoteknik konusunda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmak ya da,

2-   Kamu kurum ve kuruluşları veya özel firmalarda, geoteknik konusunda en az 3 yıl süreyle çalıştığını belgelemek ya da,

3-   İMO`nun geoteknik konusunda açacağı, içeriği ve puanlaması İMO tarafından belirlenmiş olan kurs ve eğitimlere katılmış olmak koşullarından en az birisini sağlamış olmasının uygunluğuna, 

B)  Geoteknik uzmanlık alanında düzenlenecek kursların kapsam,  içerik ve sürelerinin MİEK ve Geoteknik Kurulu tarafından yapılacak ortak toplantılar ile belirlenmesinin uygunluğuna,

C)    Zemin ve Temel Etüt raporları için;

1-  İlgili idarenin ya da müellifinin istemesi halinde Oda Birimleri tarafından mesleki denetim yapılmasına, 

2-  Mesleki denetim hizmet bedeli tespiti için Geoteknik Kurulu`ndan görüş alınmasına,

Mesleki Değerlendirme Kurulu`nun 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu kararları ve 17 nolu kararın (a) ve (b) bentlerinin uygunluğuna,  Diğer kararlarından da bilgi alındı, dosyasına, 

karar verilmiştir.

Dağıtım         : İMO Şube Başkanlıkları

 

 

Dosyalar

Geoteknik Uzmanlık Alanı (24 KB) (16.11.2011 10:43:44)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır