NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ İTB VE SİM'LE İLGİLİ ÇOKLU GENELGE. 11.02.2009 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 KASIM 2017, CUMARTESİ   

37

İTB VE SİM'LE İLGİLİ ÇOKLU GENELGE. 11.02.2009

Tarih : 11.02.2009
Sayı   : OB.0986               

 

ŞUBE BAŞKANLIĞI`NA

Oda Yönetim Kurulumuzun 06 Şubat 2009 tarihinde Bursa` da yapmış olduğu 24 nolu toplantıda, Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri, Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında yapılmakta olan, İTB ve SİM Belgesi uygulamaları ile Mesleki Değerlendirme Kurulu (MDK)`nun 23 Ocak 2009 tarihli 41/5 sayılı kararları görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda, SİM ve İTB uygulamaları ile ilgili olarak;

 

A)   İTB Uygulamaları;

1-    İTB Onay Başvurusu, Yönetmelik uyarınca Ocak ayı içinde yapılmış ise, Oda Yönetim Kurulunca belirlenmiş o yıla ait İTB Onay ücretinin (2009 yılı için 250.-TL) tahsil edilmesine,

2-    İTB 2006 yılında alınmış ancak,  2007 ve 2008 yılı onaylarından birisi veya her ikisi de yapılmamış olması halinde;

2-a) İTB Onayı için başvuru Ocak ayı içinde yapılmış ise; cari yıl onay ücreti  (2009 yılı için 250.-TL) ile, geçmiş yıl/yıllar için cari yıl onay ücretinin %50 artırımlı uygulaması   [250 + (250 x 1,50) = 625.-TL] ile birlikte tahsil edilerek,

2-b)  Başvuru 31 Ocak sonrası bir tarihte yapılmış ise, İTB cari yıl onay ücretinin %50 artırımlı tutarı (2009 yılı için 250 x 1,50 = 375.-TL) ile, geçmiş yıl/yıllara yönelik yine cari yıl İTB onay ücretinin %50 artırımlı tutarının  (2009 yılı için 250 x 1,50 = 375.-TL) toplamının (375 + 375 = 750.-TL) tahsil edilerek,

 İTB onayının yapılmasına,

3-    İTB kaydının yeniden açılması;

3-a) İlgilisince başvuru yapılarak İTB kaydı kapatılmış ve aynı İTB için daha sonraki bir zaman diliminde yeniden açılma başvurusu yapılıyor ise, sadece tespit edilmiş olan cari yıl (2009 yılı için 250.-TL) İTB Başvuru ücreti tahsil edilerek İTB kaydının açılmasına,

3-b) İlgilisince başvuru yapılarak kaydı kapatılmamış ve ilgili yıl/yıllar onayı yaptırılmayarak pasif duruma gelmiş bu İTB`nin, yeniden onayı için başvuru yapılıyor ise, bu konumdaki İTB`lerin madde 2.a ve madde 2.b` de tanımlanan şartlara göre onaylanmasına,

4-    Ruhsat yenileme ve yapılmış işlerin revize projesi için; Etüt Proje Danışmanlık Hizmetlerinden dolayı SİM Belgesi onaylanmayan/bulunmayan üyelerin başvuruları halinde sadece ilgili projeyle kısıtlı olmak üzere  "Proje Müellifliği Sicil Durum Belgesi" verilmesine,

5-    İTB altında yer alan SİM`lerden herhangi birinin, İTB`nin tescil olduğu Şube dışındaki bir ilde TUS görevi üstlenebilmesinin, ancak,  SİM`in TUS görevini üstlendiği ilin bağlı Şubesine üyelik kaydını aktarması ve o ildeki ikametgâhını belgelemesi koşuluyla  "TUS Sicil Durum Belgesi" düzenlenmesine,

6-    Üyelerimiz ve Şubelerimizden gelen talep doğrultusunda, aynı İTB altında kayıtlı SİM` lerden birinin proje müellifi olması halinde, diğer SİM`lerin o projeye ilişkin TUS görevini üstlenemeyeceğine dair uygulamanın ilkesel olarak devamına, ancak bir geçiş dönemi tanınarak, uygulamanın 31 Mart 2009 Salı günü mesai bitimine kadar askıya alınmasına,

7-    SİM Belgesi yenilenmesine müracaat edip de belgeleri onaylanmayan üyelerin, belge onay ücretlerinin iade edilmesine,

B)    Yeni Uygulamaya alınan SİM/TUS Belgesi düzenlenmesiyle ilgili olarak; 

1-    Yapılacak yeni SİM/TUS başvurularında her koşul altında (Etüt Proje Danışmanlık Hizmetlerinden dolayı yetersiz kredi puanı nedeniyle SİM Belgesi yenilenmeyen üyeler de dâhil olmak üzere) SİM başvuru koşullarının aranmasına,

2-    SİM/TUS Belgesi başvuru ücreti olarak, yürürlükte bulunan SİM belgesi başvuru ücretinin (2009 yılı için 150.-TL) alınmasına,

3-    Prefabrik yapı projelendirme alanında çalışan firmaların İTB onay başvurularında, daha önce alınmış olan "en az 5 adet SİM İnşaat Mühendisi ve 1 adet SİM olmayan İnşaat Mühendisi çalıştırmaları koşulu ile İTB verilmesi" kararının ön koşul olarak aranmasına,

karar verilmiştir. 

Uygulamaların açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Gülay ÖZDEMİR
Genel Sekreter

 

Dağıtım:

-   İMO Şube Başkanlıkları

-   MDK Üyeleri 

-   MDK Sekreteri

 

 

 

Dosyalar

İTB ve SİM`le İlgili Çoklu Genelge (34 KB) (16.11.2011 10:42:38)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır