NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ MESLEKİ DENETİM ESNASINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR. 06.09.2005 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

21 KASIM 2017, SALI   

39

MESLEKİ DENETİM ESNASINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR. 06.09.2005

Tarih : 06.09.2005
Sayı : 6325


ŞUBE BAŞKANLIĞINA

Oda Yönetim Kurulumuzun 30 Haziran 2005 tarihli 22 no`lu toplantısında;

Mesleki Denetim kapsamında proje denetimi yapan birimlerimizin denetim esnasında uyması gereken hususlar karar altına alınmıştır.

Proje denetimlerinde aşağıda belirtilen 22/451 sayılı karar hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararın (g) bendinde belirtilen ve Genel Sekreterlikçe hazırlanan, projelere basılacak mühür/kaşe formatı ve proje sorumluluk belge örneği ekte gönderilmektedir.

Proje denetimlerinde ilişikteki mühür/kaşe formatı kullanılacak olup, karar gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gülay ÖZDEMİR
Genel Sekreter

 

Eki : 1) Proje sorumluluk belgesi. 

        2) Mühür formatı. 

KARAR NO-451) :   Mesleki denetim  kapsamında uygulanmakta olan proje denetimleri için;

a) Odamızın şube ya da temsilciliklerine proje denetimi için başvuran üyelerimiz, dilekçesinin ekinde; yürürlükte bulunan yönetmelikler, standartlar ve şartnameler çerçevesinde hazırlamış olduğu statik proje ve hesaplarını tam ve eksiksiz olarak, mimari proje ve zemin etüt raporlarıyla birlikte vermek zorundadır.

b) Odamız Şube ya da Temsilciliği, yukarıda bahsedilen proje ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak aldığını ifade eden ve başvuru tarihi ile evrak sayısını içeren alındı belgesini, başvuru sahibine verecektir. Eksik başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Odamız Şube ya da Temsilciliği, kendisine yapılan başvuruyu  3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandıracaktır. 

d) Proje ve hesaplarda, yürürlükte bulunan mevzuata ve mimari projeye uyumsuzluk ya da bilimsel ve teknik doğrulara aykırılık tespit edilmesi halinde; Odamız görevlisi tespit etmiş olduğu eksik, hata ya da sakıncaları açık, anlaşılır ve gerekçeli bir şekilde tutanağa geçirmek ve bu tutanağın bir nüshasını başvuru sahibine vermek zorundadır. Tutanaksız olarak proje iade edilmeyecek ve düzeltme talebinde bulunulmayacaktır.

e) Odamız görevlileri, mevzuatta yer almayan fakat bilimsel doğrulara da aykırı olmayan mühendislik yorum ve uygulamalarına müdahil olamaz, değiştirilmesini talep edemez.

f) Odamız  Şube ya da Temsilciliği, tutanağında belirtilen hususları düzeltilerek yeniden  getirilen projeyi 2 (iki) iş günü içinde kontrol ederek sonuçlandırır.

g) Projelere basılacak olan onay mührü Oda Genel Sekreterliğinin hazırladığı   format`a uygun şekilde tek tip olacaktır.

Yukarıda belirtilen maddelerin Şube, Temsilcilik ve tescilli proje bürolarına tebliğ edilmesine, 

karar verilmiştir.

Dağıtım : İMO Şube Başkanlıkları.

 

 

 

Dosyalar

Mesleki Denetim Esnasında Uyulması Gereken Hususlar (33 KB) (16.11.2011 10:37:32)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır