NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ PROJE YAPIM İHALELERİ ODA KAYIT BELGESİ. 07.04.2008 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 KASIM 2017, CUMA   

46

PROJE YAPIM İHALELERİ ODA KAYIT BELGESİ. 07.04.2008

Tarih :  07.04.2008
Sayı :  OB.02360

ŞUBE BAŞKANLIĞI`NA

Oda Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2008 tarihli toplantısında alınan 1293 sayılı karar uyarınca;

Yatırımcı kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan müşavirlik ve proje yapım ihalelerinde; Odamızca verilen Oda kayıt belgesinin düzenlenmesi esnasında ihalenin konusunun müşavirlik ve proje yapımını içeriyor ise üyenin SİM ve İTB kaydının olması gerektiği koşulunun aranması, SİM ve İTB kaydı olmayan üyelere, bu konudaki ihaleler için belge verilmemesi gerekmektedir.

Uygulamanın karar ve açıklama çerçevesinde yapılmasını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,


Gülay ÖZDEMİR
Genel Sekreter

 

Dağıtım:

İMO Şube Başkanlıkları

KARAR NO-1293):  Mesleki Değerlendirme Kurulu (MDK)`nun 13 Şubat 2008 tarih ve 19 nolu toplantısında alınan  kararlar görüşüldü, önerilen söz konusu kararlardan;

a)      Tüm resmi ve özel kurumlar tarafından yapılacak müşavirlik ve proje yapım ihalelerinde İTB ve SİM belgelerinin istenmesi gerekliliğinin ilgili kurumlar ile Şubelerimize bildirilmesine,

b)     Serbest İnşaat Mühendisliği Uygulama,Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin kredilendirilmeye esas puan dağılımı tablosunda, "İMO`da kurs ve seminer vermek karşılığı 0,5 puan/saat olarak tespit edilmiş mesleki eğitimden, en az 10 puan almak koşulu ile bu puanın meslek içi eğitim puanına eklenmesi" şeklindeki kararının, Genel Kurul onayına sunulmasına,

c)      Kurulca, SİM Yönetmeliğinin 14 maddesinin  (ç) bendinin  "(c) bendindeki hisse dağılımına sahip olmayan vakıf ya da kamu kuruluşları ile anonim ve limited  şirketler, en az  10 (on)  SİM  belgeli inşaat mühendisini bünyelerinde çalıştırmaları koşuluyla, İTB almak için Oda Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu kuruluşların tescili, Mesleki Değerlendirme Kurulunun görüşü de alınarak Oda Yönetim Kurulunca karşılaştırılır." şeklinde değiştirilmesi için Genel Kurul onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

 

 

Dosyalar

Proje Yapım İhaleleri Oda Kayıt Belgesi (24 KB) (16.11.2011 10:40:22)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır