1. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu


Yayın Bilgisi : 24 Mart 2005

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 24.03.2005

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İçindekiler Sayfa : 7 - 8
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sunuş Sayfa : 9 - 10
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kimyasal Beton Katkılarının Gelişimi Ve Çimentolarla Uyumu - (Prof. Dr. Müh. M. Süheyl AKMAN, İnşaat Y. Müh. Burcu AKÇAY) Sayfa : 15 - 32
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çimento Kompozisyonunun Ve Kimyasal Katkı Kökeninin Beton Özelliklerine Etkisi - (İnşaat Yüksek Mühendisi Serdar AYDIN, İnşaat Mühendisi Ahmet Hilmi AYTAÇ, Doç. Dr. Kambiz RAMYAR) Sayfa : 33 - 44
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Suda Çözünebilen Sülfone Polimerlerin Çimento Özelliklerine Etkisi - (Doç. Dr. Fahriye KILMCKALE, Yard. Doç. Dr. Tülin Banu İyim, Araş. Gör. Dr Işıl Acar, Prof. Dr. Saadet (ÖZGÜMÜŞ) PABUCCUOĞLU) Sayfa : 45 - 54
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ve Beton Kimyasal Katkı Maddeleri - (Tomris ERTÜN) Sayfa : 55 - 64
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Kimyasal Katkılarında CE İşareti - (Gülnihal AYKAN, Mine ALBAYRAK) Sayfa : 65 - 74
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Malzemeleri Ve Sertifikasyonu - (Atakan BAŞTÜRK) Sayfa : 75 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Ve Kimyasal Katkı Teknolojisinde Yeni Gelişmeler Ve Standartlar - (Aydın SAĞLIK) Sayfa : 83 - 118
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kendiliğinden Yerleşen Betonların Genel Özellikleri - (Prof. Dr. M. Hulusi ÖZKUL) Sayfa : 119 - 136
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kimyasal Ve Mineral Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Harçlar - (Yrd. .Doç. Dr. İ.Özgür YAMAN, Araş. Gör. Mustafa ŞAHMARAN) Sayfa : 137 - 146
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kimyasal Katkı Kökeni, Çimento Kompozisyonu Ve Çimento Dozajının Taze Beton Özelliklerine Etkisi - (A.Hilmi AYTAÇ, Araş. Gör. Serdar AYDIN-Doç. Dr. Kambiz RAMYAR-Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇİL) Sayfa : 147 - 156
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımında İstenen Şartlar Ve Türkiye'deki Durum - (Y.Doç. Dr. Hasan YILDIRIM, Prof. Dr. Mehmet UYAN) Sayfa : 157 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Eskişehir'de Yapılan Bir Anket Işığında Beton Katkı Maddelerinin Kullanımı - (Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU, Arş. Gör. İlker Mehmet CANBAZ) Sayfa : 169 - 178
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uçucu Kül, Taban Külü Ve Wallostonit Katkılı Çimentolara Sodyum Karbonat İlavesinin Etkisinin İncelenmesi - (Yard. Doç. Dr. Bülent YILMAZ, Öğr. Gör. Ertuğrul ERDOĞMUŞ, Prof. Dr. Yunus ERDOĞAN) Sayfa : 179 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Farklı Dayanım Sınıflarındaki Betonlar İçin Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkıların Su Azaltma Performansları - (Araş. Gör. Burak FELEKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Selçuk TÜRKEL) Sayfa : 191 - 200
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yeni Kuşak Süper Akışkanlaştırıcıların Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Kompozitlerdeki İşlevleri - (Mehmet Ali TAŞDEMİR, Fikret BAYRAMOV, Mehmet YERLİKAYA) Sayfa : 201 - 222
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Farklı Kur Koşullarındaki Betonlara Katkının Etkisi - (Y.Doç. Dr. Osman ÜNAL, Arş. Gör. Tayfun UYGUNOĞLU) Sayfa : 223 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ön Üretimli Betonlarda Kullanılan Kimyasal Katkı Ve Kor Uyucu Malzemeler - (İnşaat Yüksek Müh. Okan DUYAR, Gülnihal AYKAN) Sayfa : 233 - 246
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akışkanlaştırıcı Katkı Teknolojisinin Yeni Sınırları Ve Uygulama Örnekleri - (Songül GÜNEŞ, Gülnihal AYKAN, Osman Onur TEZEL) Sayfa : 247 - 256
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Soğuk Havada Dökülen Beton Özelliklerine Kimyasal Katkıların Etkisi - (İnş. Yük. Müh. Ali Raif SAĞLAM, Kimya Müh. Nazmiye PARLAK) Sayfa : 257 - 274
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Süper Akışkanlaştırıcı Miktarının Korozyon Üzerine Etkisi - (Özlem AKALIN, Aysel Fidan ÖZTÜRK, Emin ARCA) Sayfa : 275 - 284
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İzolatörlerin Metal Montajında Çimento Tricosal Kimyasal Katkı Maddesinin Kullanılması - (Doçent Dr. Güner SÜMER) Sayfa : 285 - 288
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası