2. Geoteknik Sempozyumu


Yayın Bilgisi : 22-23 Kasım 2007

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 22.11.2007

Basım Yeri : ARTI Ofset

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Muratlı Kaya Dolgu Barajının Deformasyon Davranışı Analizi - (Ye?im Sema ÜNSEVER, Gülru Saadet YILDIZ, M. Yener ÖZKAN) Sayfa : 5 - 16
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zeminlerin Mikro Yapıları Üzerine - (Ali Fyrat Çabalar) Sayfa : 17 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kilin Bir Zeminde Düzlemsel Anizotropik Elastik Parametrelerin Saptanması - (Taha TAKIRAN M. Arslan TEKİNSOY ve Cafer KAYADELEN) Sayfa : 25 - 36
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Suya Doygun Normal Konsolide Killi Zeminlerin Boşluk Suyu Basıncı Değişiminin Matematiksel Modellenmesi - (U?ur DA?DEVYREN, Mehmet Y. ONUR, Mustafa TUNCAN, Ahmet TUNCAN) Sayfa : 37 - 49
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zeminlerin Kompaksiyon Parametreleri ile İndeks Özellikleri Arasındaki İlişkiler - (Osman SYVRYKAYA, Alper ÖLMEZ) Sayfa : 50 - 64
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sivas İl Yerleşim Alanlarında Yapılmış Zemin Etüdlerinin Değerlendirilmesi - (Salih YÜKSEK, Ahmet ?ENOL) Sayfa : 65 - 74
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Plastik Ve Likit Limitin Tayini İçin Yeni Bir Yaklaşım - (Kamil Kayabaly, Osman O?uz Tüfenkçi) Sayfa : 75 - 87
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Farklı Konsantrasyonlarda Ethanol İle Konsolide Edilmiş Kilin Geoteknik Özellikleri - (Murat OLGUN, Mustafa YILDIZ) Sayfa : 88 - 100
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Permeabilite Ve Konsolidasyon Deneyleri İle Elde Edilen Permeabilite Katsayılarının Karşılaştırılması - (Sami ARSOY, Erdinç KESKYN,Cüneyt YILMAZ) Sayfa : 101 - 108
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zeminlerin Dielektirik Özelliklerine Bağlı Olarak Su MUHTEVALARININ BELYRLENMESY - (Sami ARSOY, Cüneyt YILMAZ, Erdinç KESKYN) Sayfa : 109 - 119
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Penetrasyon Deneyi İle Kazık Kapasitesinin Belirlenmesi - (Sedat SERT, Akyn ÖNALP, Ersin AREL) Sayfa : 121 - 131
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kazık Yüzey Pürüzlülüğünün Kazık Çekme Kapasitesine Etkisi - (A. DEMYR, M. LAMAN, A YILDIZ, M. ÖRNEK) Sayfa : 132 - 142
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çekme Kazıklarının ?Gömülü Kazık? Elemanlarıyla Modellenmesi - (H. Kür?at ENGYN) Sayfa : 143 - 155
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Antakya Aşırı Konsolide Killerinde Plaka Yükleme Deneyi İle Taşıma Gücü Analizi - (M. A. TEKYNSOY, S. HARBYYELY, M. ÖRNEK, A. DEMYR) Sayfa : 156 - 166
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Derin Kazılar Ve Destekleme Yapıları - (Devrim ALKAYA, Ybrahim ÇOBANO?LU) Sayfa : 167 - 177
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tabaklı Zeminlere Oturan Şerit Temellerin Taşıma Gücü Analizi - (Gizem MISIR, Erdal UNCUOGLU, Mustafa LAMAN, Abdülazim YILDIZ) Sayfa : 178 - 205
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Koni Penetrasyon Deneyi İle Yüzeysel Temel Taşıma Gücünün Belirlenmesi - (A?kyn ÖZOCAK, Akyn ÖNALP, Ersin AREL) Sayfa : 206 - 215
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankrajlı İksa Sistemlerinin Sayısal Analizi - (M. ÖRNEK, M. LAMAN, A. YILDIZ, A. DEMYR, M. A.TEKYNSOY) Sayfa : 216 - 229
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kazıklı Temel Ve Gibson Zemininin Zaman Tanım Alanında Etkileşimi - (Semih KÜÇÜKARSLAN) Sayfa : 230 - 235
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankrajlı Palplanş Perdelerinin Tasarımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması - (Özcan TAN,Selim ALTUN,M. Taryk DYLAVER, Y. Hakky ERKAN) Sayfa : 236 - 248
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kare Temeller Altında Oluşan İlave Düşen Gerilmelerde Boyut Analizi - (M. Salih KESKYN, Mustafa LAMAN, Taryk BARAN) Sayfa : 249 - 263
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Normal Konsolide Killerin Tekrarlı Yükler Etkisinde Drenajsız Kayma Mukavemeti - (Hayreddin ER?AN,Hüseyin YILDIRIM) Sayfa : 265 - 276
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zemin Hafızası Ve Aktif Faylar - (Hasan ÇETYN) Sayfa : 277 - 289
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sıkıştırılmış Dolgularda Dinamik Kuvvetlerin Stabiliteye Etkisinin İncelenmesi - (Murat OLGUN, M. Hilmi ACAR) Sayfa : 290 - 301
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Siltlerde Sıvalaşmanın Deneysel İncelenmesi - (Nazile URAL,Akyn ÖNALP, Ertan BOL) Sayfa : 302 - 314
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Arazi Konu Penetrasyon Deneyi İle Zeminlerin Sıvılaşma Yeteneğinin Değerlendirilmesi - (Ertan BOL,Akyn ÖNALP,Nazile URAL) Sayfa : 315 - 327
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Baraj Yeri Sismik Tehlike Ve Toplam Risk Analiz Esasları-Ceyhan Havzası İçin Yapılan Uygulamalar - (Hasan TOSUN, Evren SEYREK)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstinat Duvarlarının Dinamik Yükler Altındaki Davranışının Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Modellenmesi - (Özgür Lütfi ERTUGRUL,O?uz Çaly?an, M. Yener ÖZKAN) Sayfa : 343 - 358
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zeminlerin Dinamik Üç Eksenli Ve Burulmalı Deney Sistemlerindeki Davranışı - (Ar?. Gör. Ahmet, ?ENER, Yn?aat Müh. Murat ÖZMEN, Ar?. Gör. Zülküf KAYA, Doç. Dr. Ayfer ERKEN) Sayfa : 359 - 371
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Düşey Drenlerin Sayısal Analizi - (Abdulazim Yyldyz) Sayfa : 373 - 386
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Katı Atık Depolama Alanlarındaki Kil Şiltelerin Likit Limitine Tuz Çözelti Sıcaklığının Etkisi - (Z. N. KURT, S. ARASAN, U. HAMUTCU, R. K. AKBULUT) Sayfa : 387 - 394
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zeminlerin Sıkıştırılabilirliğine Geosentetiklerin Etkisi - (Elif ÇYÇEK,Temel YETYMO?LU,Erol GÜLER) Sayfa : 395 - 406
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sıkıştırılmış Yol Zeminlerinin Kompaksiyon Parametrelerinin Kontrolü - (Selim ALTUN,Ahmet Burak GÖKTEPE, Alper SEZER,Volkan OKUR) Sayfa : 407 - 418
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tuz Çözeltisi İle Kirletilen Sıkıştırılmış Kil Şiltelerin Mühendislik Özellikleri - (S. ARASAN, G. YILMAZ, R. K. AKBULUT, T. YETYMOGLU) Sayfa : 419 - 429
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kil-Kum Karışımı Zeminlerde Karışım Oranının İçsel Sürtünme Açısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi - (Hanifi Çanakcy, Hamza Güllü Sayfa : 430 - 436
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Geosentetik Ürünlerin Geoteknik Mühendisliği Sorunlarının Çözümünde Kullanımı Ve Sağlanan Faydalar - (H. Recep, YILMAZ, Tu?ba, ESKY?AR) Sayfa : 437 - 453
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bentonit, Uçucu Kül Ve Silis Dumanı Katkılı Çimento Enjeksiyonlarının Daneli Zeminlerin Tek Eksenli Basınç Dayanımı ÜZERYNDEKY ETKYLERY - (Özcan TAN, Gökhan, GÜNGÖRMÜ?, A. ?ahin ZAYMO?LU) Sayfa : 453 - 465
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Killi Bir Zeminin Tunçbilek Uçucu Külü Kullanılarak Stabilizasyonu - (H. Suha AKSOY, Mehmet YILMAZ, E. Esen AKARSU) Sayfa : 466 - 472
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Geoteknik Sondaj Makinalarını Kullanan, Operatörlerin Eğitiminin Gerekliliği Ve Öneriler - (Adil ÖZDEMYR, Deniz ÜLGEN, M. Yener ÖZKAN) Sayfa : 473 - 477
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ülkemizde Yapılan Geoteknik Etüt Sondajları İle İlgili Bazı Değerlendirmeler - (Adil ÖZDEMYR, Deniz ÜLGEN, M. Yener ÖZKAN) Sayfa : 478 - 483
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deriner Barajı Ve Hes İnşaatı Perde Enjeksiyonu Test Çalışmaları - (Bünyamin ÜNAL) Sayfa : 484 - 494
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zemin Stabilizasyonunda Bitümün Kullanılması İle Üstyapıda Sağlanacak Ekonominin Araştırılması - (Bekir YILDIRIM, Taner ALATAŞ, Şeref DAŞDELEN) Sayfa : 495 - 504
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası