2. İstanbul ve Deprem Sempozyumu
(27 Mayıs 2000)

Yayın Bilgisi : 27 Mayıs 2000

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 27.05.2000

Basım Yeri : MAYA BASIN YAYIN

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  - (Muzaffer Tunçağ)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Önsöz - (Atilla Ansal)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Başlarken - (Cemal Gökçe)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  - (Muzaffer Tunçağ)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Program
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'un Yeniden Yapılanma Sorunu - (Mehmet Nuray Aydınoğlu) Sayfa : 1 - 4
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Marmara'da Deprem Riski - (Aykut Barka) Sayfa : 5 - 16
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Marmara'nın Depremselliği ve İstanbul - (Haluk Eyidoğan) Sayfa : 17 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'un Zemin Koşulları ve Geotekriik Sorunlar - (Kutay Özaydın, Mustafa Yıldırım) Sayfa : 25 - 52
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'da Yapı Malzemesi Sorunları - (Turan Özturan) Sayfa : 53 - 62
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'un Yapı Stoğu ve Sorunları - (M. Hasan Boduroğlu) Sayfa : 63 - 68
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'daki Özel ve Endüstriyel Yapılar - (Gülay Altay, Kemal B. Hanoğlu) Sayfa : 69 - 74
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'daki Betonarme Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi, Onarımı Ve Güçlendirilmesi - (Erkan Özer) Sayfa : 75 - 96
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Otoyol, Köprü ve Viyadüklerinin Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi - (Özal Yüzügüllü Sayfa : 97 - 104
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'da Bir Sismik Bölgeleme Uygulaması - (A.Ansal, Y.Biro, A.Erken, R.İyisan, Ü.Gülerce, N.Özçimen, vd) Sayfa : 105 - 130
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'da Binalar İçin Deprem Riski ve Risk Azaltımına Yönelik Somut Bir Öneri - (Mustafa Erdik, Eser Durukal, Yeşim Biro ve Gülüm Birgören) Sayfa : 131 - 149
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası