3. İstanbul ve Deprem Sempozyumu
9-10 Haziran 2005

Yayın Bilgisi : 9-10 Haziran 2005

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 09.06.2005

Basım Yeri : Maya Basın Yayın

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Açılış Konuşmaları Sayfa : 8 - 26
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  1.Oturum Sayfa : 28 - 50
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Şurası Getirdikleri - (Mahmut Küçük) Sayfa : 29 - 38
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Deprem Mastır Plan - (Metin İlkışık) Sayfa : 39 - 43
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zeytinburnu Projesi - (Lütfi Altun) Sayfa : 44 - 50
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  2.Oturum Sayfa : 52 - 123
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Deprem Senaryoları - (Mustafa Erdik) Sayfa : 53 - 57
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul?da Mikro bölgeleme - (Atilla Ansal) Sayfa : 58 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'da Deprem Tehlikesi ve Planlama Etkinlikleri - (Murat Balamir) Sayfa : 73 - 107
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul ve Planlama - (Betül Şengezer) Sayfa : 108 - 123
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  3.Oturum Sayfa : 126 - 152
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Binaların Depreme Göre Değerlendirme İlkeleri - (Zekai Celep) Sayfa : 127 - 135
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Yapı Performansının Belirlenmesi - (Zekeriya Polat) Sayfa : 136 - 140
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul?daki Köprülerin Değerlendirilmesi - (Nurdan Apaydın) Sayfa : 141 - 152
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  4.Oturum Sayfa : 154 - 177
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Değerlendirme ve Güçlendirme Yönetmeliğinin ilkeleri - (Haluk Sucuoğlu) Sayfa : 155 - 162
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Değerlendirme ve Güçlendirme Yönetmeliğinde Doğrusal Olmayan Yöntemler - (Nuray Aydınoğlu) Sayfa : 163 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Değerlendirme ve Güçlendirme Yönetmeliğinde Güçlendirme Yaklaşımı - (Erkan Özer) Sayfa : 169 - 177
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  5.Oturum Sayfa : 180 - 218
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarihi Yarımadanın Jeolojik, Geoteknik Yapısı ve Sismik Mikrobölgeleme - ( Kutay Özaydın) Sayfa : 181 - 209
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul?daki Yapıların Yapı Malzemesi Açısından Değerlendirilmesi - (Hulusi Özkul,Mehmet Ali Taşdemir) Sayfa : 211 - 218
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  6.Oturum Sayfa : 220 - 257
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Afetlere Hazırlıklı Olma Davranışlarının Psikolojik Boyutları - (Nuray Karancı) Sayfa : 221 - 228
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Afete Hazırlık Eğitim Çalışmaları - (Mikdat Kadıoğlu) Sayfa : 229 - 250
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Sonrası Psikolojik Sorunlar - (Emin Önder) Sayfa : 251 - 257
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Panel Sayfa : 261 - 292
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası