3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu
21-23 Ekim 2011

Yayın Bilgisi : 21-23 Ekim 2011

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 21.09.2011

Basım Yeri : Mattek Matbaacılık

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İç Kapak, Künye, Sempozyum Kurulları Sayfa : 1 - 4
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçindekiler Sayfa : 5 - 7
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sunuş Sayfa : 9 - 9
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hukuksal Sorumluluk Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Üzerine Bir Araştırma - (Hüseyin Erkul, İsmail Yaşar Oğuz) Sayfa : 13 - 25
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şahıs Zararlarının Özel Sigorta Sözleşmeleri ile Karşılanması - (Abdulhalim Eke) Sayfa : 27 - 43
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Mevzuatının İnşaat Sektörü Açısından İncelenmesi - (Selim Baradan, Ümit Dikmen, Uğur Müngen, Osman Aytekin, Gülsüm Sönmez) Sayfa : 45 - 45
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları - (S. Ümit Dikmen, Sadık Yiğit, F. Sibel Tüzer) Sayfa : 47 - 47
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KKTC İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunlarının Türkiye ve AB ile Karşılaştırılması - (Moin Naim, G. Emre Gürcanlı, Tahir Çelik) Sayfa : 49 - 58
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Makinaları Kullanımında Sıklıkla Karşılaşılan İş Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler - (H. Altınöz, M. Uzun, Y.Bahadır, F. Sarmusak, Y. Karagöz) Sayfa : 61 - 73
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Harita İş Kolunda İş Kazalarının Analizi ve Değerlendirilmesi - (M. Selim Çepni, Burcu Aslan, Müge Özgüven) Sayfa : 75 - 83
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Önemi - (A. Erkan Karaman, Tülay Çivici, Serdar Kale) Sayfa : 85 - 95
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı İş Kolunda Devletin İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi ve “İnşaatlarda Yüksekten Düşmelerin Önlenmesi Projesinin” Değerlendirilmesi - (Mehmet Nuri Görücü, Uğur Müngen) Sayfa : 97 - 108
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı - 7 Mayıs 2011 Konya Sayfa : 111 - 129
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yeni ve Zorunlu Bir Kavram Olarak “İş Güvenliği İçin Tasarım” - (G. Emre Gürcanlı) Sayfa : 133 - 141
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Yönetimi ve Genel İş Güvenliği Performansı İlişkisinin Değerlendirilmesi Yöntemi - (Tamer Metinsoy, Uğur Müngen) Sayfa : 143 - 156
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapım Projelerinde İş Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Enformasyon Sistemi Modeli - (Vakur Çakar, Alaattin Kanoğlu) Sayfa : 157 - 167
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Firmalarının İş Güvenliği Başarım Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Entropi Tabanlı Bir Model - (Evren Ülkeryıldız, M. Emre İlal, Serdar Kale) Sayfa : 169 - 182
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe İş Güvenliği ve Sağlığı Üzerine Risklerin Belirlenmesi ve Örnek Bir Uygulama - (İsmail Zorluer, Ali Eleren) Sayfa : 185 - 193
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İş Gereksinim Analizi Yönteminin İş Güvenliği Bağlamında İncelenmesi - (Zeynep Yağmuroğlu, H. Murat Günaydın, Serdar Kale) Sayfa : 195 - 200
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonarme, Çelik ve Hafif Çelik Binalarda İş Güvenliği Risklerinin Karşılaştırmalı Analizi - (Müzeyyen Şahin, G. Emre Gürcanlı) Sayfa : 201 - 212
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat İşlerinde Teknik Personelin İşin Tehlikeleri Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma - (İ. Halil Gerek, Ercan Erdiş) Sayfa : 213 - 221
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Uygulama Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Öneri - (Muharrem Görgülü, Gülden Ayalp, M. Emin Öcal) Sayfa : 225 - 236
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Projelendirme ve Şantiye Yerleşim Projesinin Oluşturulması Aşamasında Hazırlanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Planı ile İlgili Bir Öneri - (Polatkan Canpolat, Gözde Tantekin Çelik, Emel Laptalı Oral) Sayfa : 237 - 251
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Makinalarında İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri - (G. Sevde Baltaşı, Ahmet Ertürk, Münevver Ömer, Rahmi Özyurt, Evren Serpel, G. Emre Gürcanlı) Sayfa : 253 - 265
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği - (Aslı Pelin Gürgün, O. Serkan İleri) Sayfa : 267 - 273
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Beton Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - (Özge Akboğa, Selim Baradan) Sayfa : 275 - 283
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapım İşlerinde İskele Kurulumu ve İş Güvenliği İlişkisi - (Ercan Erdiş, Hilmi Coşkun, İ. Halil Gerek) Sayfa : 285 - 292
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Yüksekte Çalışma - (Beste Ardıç) Sayfa : 293 - 304
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İş ve İşçi Verimliliği Üzerine Düşünceler - (Yusuf Tahir Altuncı) Sayfa : 305 - 310
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çalışma Ortamında Ergonomik Koşulların İşçi Sağlığı ve İş Kazaları Açısından Önemi - (Mert Uzun, Uğur Müngen) Sayfa : 311 - 319
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası