3. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu
11 Ekim 2001

Yayın Bilgisi : 11 Ekim 2001

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 11.10.2001

Basım Yeri : Ceypa Matbaacılık

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Yerel Yönetimlerin Toplu Konut Yapımında Karşılaştığı Sorunlar İzmit Örneği - (Doç. Dr. Kamuran ÖZTEKİN) Sayfa : 1 - 14
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yerel Yönetimler Ve İller Bankası - (Arş. Gör. Ahmet KIRMACI, Y. Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR) Sayfa : 15 - 22
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kalkınmakta Olan Ülkelerde Altyapı Yatırımlarını Etkileyen Faktörler - (Prof. Dr. Mehmet BERKÜN) Sayfa : 23 - 38
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yerel Yönetimler Ve Çevre İle İlgili Hizmetleri - (Derya DÖNMEZ) Sayfa : 39 - 44
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kent Bilgi Sisteminin Yönetimde Kullanımı - (Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜNGÖR, Arş. Gör. Ahmet KIRMACI) Sayfa : 47 - 54
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Modern Kent Yönetiminde Kent Bilgi Sistemlerinin Uygulanabilirliği - (Bülent ARMAĞAN) Sayfa : 55 - 68
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerine Özel Sektör Katılım Esasları - (Doç. Dr. Cumali KINACI, Çevre Y. Müh. Elif ÇELEBİ, Y. Doç. Dr. Metin ARSLAN) Sayfa : 69 - 94
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İmar Mevzuatının Tanımladığı İmar Kademeleri, Yetkili Kurumlar, Yetki Uyuşmazlıkları Ve Nedenleri Üzerine - (Dr. Ayşe TEKEL) Sayfa : 97 - 110
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Planlamada Kullanım Örneği - (Ayşegül Ay UĞUREL) Sayfa : 111 - 134
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Yerleşim Tasarımında Geoteknik Ve Sismik Bölgeleme - (Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU, Arş. Gör. M. Kubilay KELEŞOĞLU, Arş. Gör. Sadık ÖZTOPRAK, Arş. Gör. Cemil ÖZYAZGAN) Sayfa : 135 - 160
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Eskişehir'in Jeolojisi, Geotekniği Ve 1999 Depreminin Mevcut Yapılar Üstüne Yetkisi - (Yrd. Doç. Dr. GÜRGÜN Yılmaz ÖNAL, Öğr. Gör. Emre Aytuğ ÖZSOY) Sayfa : 161 - 174
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  M-BAN, Yeni Bir Şehir İçin Toplu Taşıma Aracı - (Yrd. Doç. Dr. Taner ALATAŞ, Prof. Dr. Ataman HAKSEVER) Sayfa : 177 - 192
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şehir İçi Yollarda Uygulanan Asfalt Kaplamalara Genel Bakış - (Prof. Dr. Ahmet TUNCAN, Arş. Gör. Nazile SAKA, Prof. Dr. Mustafa TUNCAN) Sayfa : 193 - 214
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akdeniz Limanlarında Gelişmeler Ve Mersin Limanı - (Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL, Doç. Dr. Esin ÇEVİK) Sayfa : 215 - 234
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Otoyol Alt Temeli Dolgularında Kullanılacak Yuvarlak Malzeme İle Köşeli Malzemenin Karşılaştırılması - (Yrd. Doç. Dr. Aydın KAVAK) Sayfa : 235 - 246
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Afşin-Elbistan Uçucu Külü İçeren Silindirle Sıkıştırılabilen Betonların Basınç Dayanımı - (Yrd. Doç. Dr. C. D. ATİŞ, Arş. Gör. Fatih ÖZCAN, Arş. Gör. K. Akça ÖZOĞLU, Arş. Gör. U. K. SEVİM, Arş. Gör. C. BİLİM) Sayfa : 247 - 260
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yer Altı Sularının İçme Suyu Olarak Kullanımı Ve Denizli Örneği - (Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜNGÖR, Arş. Gör. Ahmet KUMACI) Sayfa : 263 - 272
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  K.K.T.C. Su Sorunları Ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi - (Prof. Dr. Ali GÜNYAKTI, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGİL, İnş. Y. Müh. Burak ÇELİK) Sayfa : 273 - 292
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçme Sularından Biyolojik Denitrifikasyon Yöntemiyle Nitrat Giderimi - (Şükrü ASLAN) Sayfa : 293 - 308
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçme Sularından Adsorpsiyon İle Pestisit Giderimi - (Şükrü ASLAN, Ayşe TÜRKMAN, Mehmet SAĞLAM, Mithat YÜKSEL) Sayfa : 309 - 320
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçme Suyu Şebekesinin Depo Besleme Alanının Cbs Ortamında Analizi: İstanbul Bahçelievler Örneği - (Bülent ARMAĞAN, Tansu ARAS) Sayfa : 321 - 338
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kanalizasyon Şebekeleri İçin Otomatik Kontrol İhtiyacı - (Çevre Y. Müh. Mehmet ÇAKMAKÇI, Doç. Dr. Cumali KINACI) Sayfa : 341 - 366
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Bölgesel Atık Su Toplama Kanallarının Bilgisayar Kullanarak Tasarımı - (Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU) Sayfa : 367 - 382
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yağmur suyu Geciktirme Haznelerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı - (Doç. Dr. Halil KARAHAN) Sayfa : 383 - 402
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atıksu Kanalizasyon Borularında Kullanılması Önerilen Minimum Akış Hızının Değerlendirilmesi - (Yrd. Doç. Dr. Mazen KAVVAS) Sayfa : 403 - 414
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Arıtma Tesislerinin Optimizasyonu İçin Linear Programlama - (Yrd. Doç. Dr. Serkan NAS) Sayfa : 417 - 438
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Parametrelerinin Abiyolojik Arıtma Ünitelerinin Boyutlandırılmasındaki Etkileri - (Yrd. Doç. Dr. Serkan NAS) Sayfa : 439 - 458
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İzmir Atıksu Arıtma Tesisi Çamuru İçin Çamur Çürütme Tesisi - (İnş. Y. Müh. Fehmi ÇAKMAK) Sayfa : 459 - 482
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gelişmekte Olan Kentlerde Katı Atık Sızıntı Suyu Yönetimi: Şanlıurfa Örneği - (Bülent ARMAĞAN) Sayfa : 483 - 494
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yeraltında Petrol Ve Doğalgaz Depolanması - (Doç. Dr. Mustafa SUNU) Sayfa : 497 - 513
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  GAP Nedeniyle Şanlıurfa'da Oluşan Görüntü Kirliliği - (M. İhsan Şenocak, A. Dilek SINANMIŞ (ATASOY)) Sayfa : 517 - 520
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çöp Deponi Alanı Dizaynında Endüstriyel Atıkların Kullanımı - (Prof. Dr. Ahmet TUNCAN, Arş. Gör. Nazile SAKA, Prof. Dr. Mustafa TUNCAN) Sayfa : 521 - 536
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Geçirimsiz Alt Tabaka Killerinin Tuz Ve Metal Karşısında Geoteknik Davranışları - (Yrd. Doç. Dr. Yücel GÜNEY, Yrd. Doç. Dr. Hakan KOYUNCU) Sayfa : 537 - 547
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası