3. Ulusal Beton Kongresi
19 Ekim 1994

Yayın Bilgisi : 19 Ekim 1994

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 19.10.1994

Basım Yeri : Maya - Yılmaz Ofset

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Türkiye'de Hazır Betonun Dünü, Bugünü, Yarını - (Mehmet KOZİKOĞLU) Sayfa : 1 - 4
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Beton Ve Kalite - (Dr. İlkin BALTA) Sayfa : 5 - 12
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Değişik Ülkelerdeki Hazır Beton Kalite Kontrol Sistemleri - (Doç. Dr. Tahir ÇELİK, Özgür EREN) Sayfa : 13 - 26
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Beton Kalite Güvenlik Sistemi - (İnş. Müh. N. Naci DOĞRU) Sayfa : 27 - 34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kuru Sistem Beton Üretiminde Kalite Mükemmeliyetine Ulaşma Yöntemleri Ve Bir İşletme Ve Kalite Kontrol Modeli - (Seyfettin DOĞAN) Sayfa : 35 - 48
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Beton Dağıtım Sisteminin Tran S Portas Yon Algoritması İle Optimizasyonu - (Yrd. Doç. Dr. Meltem OZTURAN, Doç. Dr. Turan OZTURAN, Prof. Dr. Erbil ÖZTEKİN) Sayfa : 49 - 62
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankara'da Hazır Beton İle Şantiyede Üretilen Betonun Maliyet Yönünden Karşılaştırılması - (İnş. Y. Müh. K. Kaan EKERMEN, Prof. Dr. Asım YEĞİNOBALI, Ekrem YEŞİLADA) Sayfa : 63 - 78
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akışkanlaştırıcı Katkılı Puzolan Çimentolu Hazır Beton Bileşimi Optimizasyonu - (Doç. Dr. Abdurrahman GUNER) Sayfa : 79 - 92
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Katkı Maddesinin Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma - (İnş. Y.Müh. Mehmet MUTLU) Sayfa : 93 - 104
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'da Hazır Beton Kullanılan Yapılarda Sınıf Dayanımı İncelemesi - (Prof. Dr. Erbil ÖZTEKİN, İnş. Müh. Abdülselam SUVAKÇI) Sayfa : 105 - 114
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Eskişehir Bölgesi Agregalarının Hazır Beton Kalitesine Etkisi - (Füsun SEZEN, İ. Bekir TOPÇU, İnci ŞENSARI Ayşen ÇELEN) Sayfa : 115 - 128
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Elazığ Yöresinde Hazır Beton Uygulamaları - (Öğr. Gör. Sabit OYMAEL, Prof.Dr.Asım YEĞİNOBALI) Sayfa : 129 - 140
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Betonarme Betonlarının Sektör Bazında (Yerinde Dökme Ve Hazır Beton) Karşılaştırmalı Kalite İncelemesi - (Prof.Dr. Erbil ÖZTEKİN, İnş. Müh. Abdülselam SUVAKÇI) Sayfa : 141 - 150
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Karışım Hesabında Bir Yöntem - (Şenel ARTIRMA) Sayfa : 151 - 162
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Bileşiminin Ve Ortam Koşullarının Plastik Rötreye Etkisi - (Doç. Dr. Hulusi ÖZKUL, Prof.Dr.Erbil ÖZTEKİN) Sayfa : 163 - 174
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Silis Dumanı İçeren Yüksek Mukavemetli Betonların Basınç Altındaki Davranışları - (Y.Mim. C. TAŞDEMİR, Prof.Dr. S.AKYÜZ, Doç.Dr. MA. TAŞDEMİR İnş.Y.Müh C. KOCA) Sayfa : 175 - 188
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Betonda Hızlandırılmış Dayanım Deneyleri İle Kalite Denetimi - (Şenel ARTIRMA Doç. Dr. Hulusi ÖZKUL) Sayfa : 189 - 200
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Santrallerinde Çevre Koruması - (M. LEROUX) Sayfa : 201 - 228
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Beton Sektöründe Yeşil Santral - (Hasan PEKCAN) Sayfa : 229 - 242
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Sınıfları Dağılımı Ve Mamul Çeşitliliği - (Şafak OZSOY) Sayfa : 243 - 256
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karıştırma Ve Bekleme Surelerinin Beton Özelliklerine Etkileri - (Doç. Dr. Mustafa TOKYAY, Mehmet ERKUL, Özgür EREN) Sayfa : 257 - 268
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Betonda Üretim-Yerleştirme Süresinin Beton Mukavemetine Etkisi - (Prof.DR Mehmet UYAN, İnş. Y.Müh. Hakan GÜLSEREN, İnş.Müh. Bahadır DİKER) Sayfa : 269 - 286
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Betonda Santral Çıkışı Ve Şantiye Teslimi Kalitelerin Karşılaştırmalı İncelemesi - (Prof.Dr. Erbil ÖZTEKİN, Y. Doç.Dr. Mansur SÜMER, İnş.Müh. H. KARAGÜLLE) Sayfa : 287 - 296
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Düşük Çimento Dozajlı Ve Uçucu Kül Katkılı Hazır Betonlarda Dayanım Ve Dayanıklılık - (Prof.Dr. Süheyl AKMAN, Prof.Dr. Erbil ÖZTEKİN, İnş. Müh. Mehmet ERDİNÇ) Sayfa : 297 - 310
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Beton Standardı - (İnş. Y.Müh. Necat CİLASON) Sayfa : 311 - 318
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Betonda Kullanıcı Bilinci Ve Sorumlulukları - (Prof. Dr. Turhan ERDOĞAN) Sayfa : 319 - 326
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tüketici Gözüyle Hazır Beton - (Ferruh KARAKULE) Sayfa : 327 - 337
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası