4. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu (Ayhan Emekli Anısına)
(17-18 Kasım 2017)

Yayın Bilgisi : 17-18 Kasım 2017

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 00.00.0000

Basım Yeri : Altındağ Grafik

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İç kapak, künye, kurullar Sayfa : 1 - 4
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçindekiler Sayfa : 5 - 6
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Önsöz Sayfa : 7 - 7
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ayhan Emekli Sayfa : 8 - 8
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Açılış Konuşması - (Serap Kahraman) Sayfa : 11 - 14
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Açılış Konuşması - (Gürkan Erdoğan) Sayfa : 15 - 18
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Açılış Konuşması - (Cemal Gökçe) Sayfa : 19 - 22
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Açılış Konuşması - (Seran Aysal) Sayfa : 23 - 26
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etik Bileşeni - (Mustafa Tokyay) Sayfa : 27 - 36
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ders İçeriklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi - (A. Metin Ger, Sema Onurlu) Sayfa : 37 - 48
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Durum Değerlendirmesi ve Öneriler - (Ayşe Bengü Sünbül) Sayfa : 49 - 62
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Son Yıllarda İnşaat Mühendisliği Tercih Edilirliğinin Araştırılması - (Ali Erdem Çerçevik, Yusuf Cengiz Toklu) Sayfa : 63 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitiminin Bir Parçası Olarak Araştırma ve Sosyal Sorumluluk - (Melih Çalamak, Cem Akgüner) Sayfa : 73 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendislik Eğitiminde Probleme ve Projeye Dayalı Öğrenim - (Cüneyt Güzeliş) Sayfa : 83 - 84
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mekanik Derslerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanması - (Zehra Çağnan Ertuğrul, Özkan Kale) Sayfa : 85 - 94
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’deki İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin Lisans Programlarında Açılması Planlanan Yapı Bilgi Modelleme (BIM) Derslerinin İçeriklerinin Belirlenmesi - (Beliz Özorhon, Semih Çağlayan) Sayfa : 95 - 106
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 2017-2020 Eylem Planı Çalışması - (V.Engin Gülal, Ayşe Erdölen, Doğan Karadağ) Sayfa : 107 - 120
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendislik Eğitiminde Teknolojinin Rolü - (Türkay Baran) Sayfa : 121 - 136
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Enerji Etkin Bina İyileştirme Konulu Mobil Eğitim Uygulaması Geliştirilmesi: nEBULA - (Pelin Önelçin, Özge Akboğa Kale, Ninel Alver, Özge Andiç Çakır) Sayfa : 137 - 148
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde, Yapı İşletmesi Projesi Dersi Bünyesinde Yapılan Bir Bilimsel Makale Hazırlama Uygulaması ve Getirileri - (Latif Onur Uğur) Sayfa : 149 - 160
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Bitirme Projelerinin Öğrenci Tercihleri ve Önem Derecesine Göre Değerlendirilmesi - (Nalan Kaya, Kaan Yünkül, Cihan Tuğrul Çiçek) Sayfa : 161 - 174
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ülkemizde İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Son Yıllarda Oluşan Kapasite Artışlarının Niceliksel Olarak İrdelenmesi - (Serkan Engin) Sayfa : 175 - 188
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendisliğin Dili Olarak Matematik - (Beno Kuryel) Sayfa : 189 - 204
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dünyada ve Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi - (Selen Orta) Sayfa : 205 - 218
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Uygulamaları - (İsmail Şahin) Sayfa : 219 - 226
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programlarında Sunulan Uygulamalı Matematik Dersi Ne Kadar Etkin İşleniyor? - (Mehmet Çaputcu) Sayfa : 227 - 236
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği ve Şantiye Şefliği Bağlamında Yönetici Elemanlar İçin Yetkinliklerin İrdelenmesi - (Latif Onur Uğur, Selin Gülnihal İlban) Sayfa : 237 - 250
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Meslek Etiği Algısı ve Farkındalığı - (Mehmet Kamanlı, Mustafa Yavuz, Alptuğ Ünal, Atila Demiröz, Özcan Tan) Sayfa : 251 - 258
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendislik Eğitiminin Temel Felsefesini Aktaran “Z” Kuşağına Uygun Bir Öğrenme Modeli: Tunnel Öğrenci Atölyesi - (Alper Uluşan) Sayfa : 259 - 272
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  4. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Sayfa : 273 - 275
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası