4. Ulaştırma Kongresi
3 Haziran 1998

Yayın Bilgisi : 3 Haziran 1998

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 03.06.1998

Basım Yeri : Maya Basın

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  Ulaştırmada Talep Yönetimi ve Ülkemizde Uygulanabilirliği - (A. EREL, H. YÜKSEL) Sayfa : 13 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Fİziki Sınırları Gözeten Yönlendirici Ulaşım Planlaması - (I.H.ACAR) Sayfa : 25 - 38
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaştırmada Yatırımların Finansmanı - (G.EVREN, Ş. DOĞRU) Sayfa : 39 - 48
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TAG Otoyolu Üzerinde Tünel İşleri ve Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi - (H. KAHYAOĞLU) Sayfa : 49 - 64
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TAG Otoyolu Viyadükleri ve SV-1, SV-2 Viyadükleri ile İlgili Bilgiler - (T.BALKAN) Sayfa : 65 - 80
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Otoyol İşletmesinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri - (A. ÜNER) Sayfa : 81 - 96
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Denizli-Aydın Otoyolunun Gelecekteki Ulaşım Taleplerinin Öngörülmesi İçin Bir Model - (H. GERÇEK, O. DEMİR) Sayfa : 97 - 108
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Trabzon, Balıkesir Kentleri İçin Yapılan Ulaşım Etüdlerinin Değerlendirilmesi - (O. KUNTAY) Sayfa : 109 - 120
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Denizli Şehiriçi Kavşaklarındaki Trafik Akımlarının İncelenmesi - (Y. Ş. MURAT) Sayfa : 121 - 134
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yeni Tip Dönel Kavşak Uygulama Örnekleri - (S. TANYEL, Ç. VARLIORPAK) Sayfa : 135 - 146
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Trafik Akımlarının Spektral Analiz Yöntemi ile Modellenmesi - (K. S. ÖĞÜT) Sayfa : 147 - 156
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hava Trafik Akış Planlaması İçin Karar Destek Sistemi ve Türkiye İçin Öneriler - (A. CAVCAR, A. E. ÖZKUL) Sayfa : 157 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Havayolu İşletmelerinde Organizasyon Problemleri ve Türkiye Açısından Önemi - (M. YONT, H. BUĞDAYCI) Sayfa : 169 - 178
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atatürk Havalimanı Gelişim Etüdü - (G. EVREN) Sayfa : 179 - 188
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Senaryo Analizi ile Talep Projeksiyonu: Atatürk Havalimanı'nda Bir Uygulama - (F. ÜLENGİN, İ. TOPÇU) Sayfa : 189 - 200
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kurtköy Havalimanı Fizibilite Etüdü: Ankete Dayalı Ön Çalışmanın Değerlendirilmesi - (F. ÜLENGİN, İ. TOPÇU) Sayfa : 201 - 210
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bursa Kentiçi Ulaşımı İyileştirme Çalışması - (T. BALABAN, E. YORULMAZ) Sayfa : 211 - 222
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Metropoliten Alan Ulaşım Sisteminde Terminal İşlevlerinin İrdelenmesi - (T. KILIÇASLAN) Sayfa : 223 - 230
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapay Sinir Ağları ve Uzaklıkların Kestirimi - (İ. K. ALTINEL, N. ARAS) Sayfa : 231 - 240
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Denizli İlinin Kentiçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri - (N. BAYKAN, S. HALDENBİLEN, Y Ş. MURAT) Sayfa : 241 - 250
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sathi Kaplamalı Yollarda Asfalt Emülsiyonu Kullanımının Avantajları - (E. ARIKAN) Sayfa : 251 - 260
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yasal (Maksimum) Dingil Yükünün Yol Ömrüne Etkisi - (S. HATİPOĞLU) Sayfa : 261 - 270
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Agrega Gredasyonunun Asfalt Muhtevasına Etkisi - (N. KULOĞLU) Sayfa : 271 - 280
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şehiriçi Yollarda Uygulanmakta Olan Üstyapı Kesiti ve Malzemelerinin Değerlendirilmesi - (M. ILICALI, H. ÖZEN, S. TAYFUR) Sayfa : 281 - 288
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarihi Kültürel Merkezlerde Raylı Taşıma Sistemi Önceliği - (B. ULUSAY) Sayfa : 289 - 296
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yeni Kentsel Raylı Sistemlerin Başarısını Arttırmak İçin Öneriler - (E. BABALIK) Sayfa : 297 - 308
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ülkemizde Kentsel Raylı Sistemlerin Gelişimi - (G. EVREN, K. S. ÖĞÜT) Sayfa : 309 - 320
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  21. Yüzyılda Ulaşım ve Akıllı Ulaşım Sistemleri - (L ÜNAL) Sayfa : 321 - 334
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapay Sinir Ağları ile Ulaştırma Taleplerinin Tahmini - (Y. K. DEMİR-H. GERÇEK) Sayfa : 335 - 346
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Konteyner Taşımacılığı İçin Denizli Kara Terminalinin Planlanması - (S. HALDENBİLEN, N. BAYKAN, I. ALYANAK) Sayfa : 347 - 357
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası