4. Ulusal Beton Kongresi "Beton Teknolojisinde Mineral ve Kimyasal Katkılar"
30-31 Ekim 1 Kasım 1996

Yayın Bilgisi : 30-31 Ekim 1 Kasım 1996

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 30.10.1996

Basım Yeri : MAYA BASIN YAYIN

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Kimyasal Katkıların Betona Uygulanması - (M. Süheyl AKMAN) Sayfa : 1 - 12
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akışkanlaştırıcı Katkıların Etkinliği - (Prof. Dr. Mehmet UYAN, Dr. Hasan YILDIRIM, Araş. Gör. Yıldıray SÜVARİ) Sayfa : 13 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Süper Ve Normal Akınlaştırıcı Katkıların Çimento İle Uyuşumu - (Dr. Hasan YILDIRIM, İnş. Müh. Vedat YORULMAZEL, Emre ARDAÇ) Sayfa : 25 - 34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Katkı Maddesinin Tercihi Ve Kontrolü - (İnş. Yük. Müh. Mehmet MUTLU, İnş. Müh. Türker ÜNAL) Sayfa : 35 - 44
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akışkanlaştırıcı Ve Dona Dayanım Katkılarının Beton Özelliklerine Etkisi - (İlker Bekir TOPÇU) Sayfa : 45 - 54
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Süper Akışkanlaştırıcı Katkıların Taze Beton İşlenebilmesindeki Sorunları - (M. Süheyl AKMAN) Sayfa : 55 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonda Kıvam Kaybının Süper Akışkanlaştırıcı Katkılarla İyileştirilmesi - (Jeofizik Müh. K. Kenan AYDIN, Prof. Dr. Mehmet UYAN, Makina Müh. Seyfettin BAŞ) Sayfa : 73 - 80
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Portland Çimento Harçlarının Rötresine Etkisi - (Mehmet UYAN, Mustafa KARAGÜLER, Sedat YÜCESOY) Sayfa : 81 - 94
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akışkanlaştırıcı Katkılı Betonların Sabit Gerilme Altında Sünme Ve Rötresinin İncelenmesi - (Kemalettın YILMAZ, Saim AKYÜZ, Hasan YILDIRIM) Sayfa : 95 - 104
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Oranda Su Azaltıcı (Ya) Katkı Kullanılmış Kırmataş Agregalı Beton Dayanımının Doğal Şekillenmiş Agregalı Beton Dayanımı İle Kıyası - (İnş. Yük Müh. Orner ÖZDEMİR, İnş. Yük. Müh. Fatih KOCABEYLER, Kim. Yük. Müh. Aydın SAĞLIK) Sayfa : 105 - 120
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Süper Akışkanlaştırıcı Dozajın Uçucu Kül Ve Silis Dumanı Katkılı Betonlarda İşlenebilme Ve Dayanıma Etkisi - (Doç. Dr. Turan ÖZTURAN, Ar. Gör. Melda ÖZEL, Ar. Gör. Ani Natali ŞİGAHER) Sayfa : 121 - 132
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kimyasal Katkıların Uzun Süreli Davranışları - (M. Hulusi ÖZKUL, Hasan YILDIRIM) Sayfa : 133 - 148
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonun Döküm Süresi Sırasında Priz Geciktirici Katkıların Katılma Zamanının Etkileri - (Jeofizik Müh K.Kenan AYDIN, Prof. Dr. Mehmet UYAN, Makina Müh. Seyfettin BAŞ) Sayfa : 149 - 158
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Priz Hızlandırıcı Püskürtme Beton Katkılarının Dayanıma Etkisi - (Dr. Hasan YILDIRIM, Prof. Dr. Mehmet UYAN, İnş. Müh. M. Kerem KEMERLİ) Sayfa : 159 - 170
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kalsiyum Nitri Korozyon İnhibitörü Ve Betonarmede Dayanıklılık - (I.A. Callander, F. Gıanetti) Sayfa : 171 - 186
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çeşitli Basınç Dayanım Formüllerinin Yüksek Akışkanlaştırıcı Ve Mineral Katkı İçeren Betonlara Uygulanabilirliği - (Mustafa TOKYAY) Sayfa : 187 - 198
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mikrofiller Malzemelerin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi - (Canan TAŞDEMİR) Sayfa : 199 - 208
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnceliğe Bağlı Olarak Uçucu Küllü Betonların Su İhtiyacındaki Değişim - (İnş. Y. Müh. Ahmet GÖKÇE, Prof. Dr. Mehmet UYAN, Prof. Dr. Erbil ÖZTEKİN) Sayfa : 209 - 222
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uçucu Küllü Betonların Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Deneysel Çalışma - (Ahmet GÖKÇE, Araş. Gör. O. Cihan ÇİÇEKLİ, Prof. Dr. Mehmet UYAN, Prof. Dr. Erbıl ÖZTEKİN) Sayfa : 223 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uçucu Kül Puzolanik Aktivitesi İle İlgili Bazı Mevcut Standartların Değerlendirmesi - (İnş Y Müh Ahmet GÖKÇE, Doç. Dr Turan ÖZTURAN) Sayfa : 233 - 244
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası