İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

22 HAZİRAN 2021, SALI   

7

HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF KONULU BASIN AÇIKLAMAMIZ

    Yayına Giriş Tarihi: 25.02.2021 00:00   Güncellenme Zamanı: 25.02.2021 12:16:46  Yayınlayan Birim: ERZURUM ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 25.02.2021 11:57:50

Bir şunu diyen bir yazı `YouTube Basın açıklaması FER SANTIYETE SEFI 一 818 养国8 SANTITERE BA SEFI 25 Subat 2021 11:00 YouTube Basın açıklamamızı izlemek için tıklayınız +++-` görseli olabilirDeğerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarımız,
Bilindiği üzere, ülkemizde uygulanan yönetmelikler çerçevesinde her 1 şantiye şefinin 5 şantiyeye bakma yetkisi var. Bu yüzden şantiye şefi sorumlu olduğu şantiyesinde tam zamanlı olarak çalışamamaktadır. Güvenli Yapı üretimi için şantiye şefi tam zamanlı olarak görevinin başında olmalıdır. Maalesef şantiye şefliği gibi önemli bir görev çoğu zaman sadece ruhsata atılan bir imzadan ibaret kalmaktadır.
Bu basın açıklaması da mevzuattaki yetersizliklerin düzeltilmesi gerektiğini siz değerli basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşmak amacı ile düzenlenmiştir.
Bilindiği üzere şantiye şefliği;
bir yapının veya mimarlık-mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir işin plan, proje ve hesaplarına, ilgili fen ve sanat kurallarına, teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesi işidir.
Şantiye şefinin önemli görevleri bulunmaktadır; bunlardan ilki yapının fen ve sanat kurallarına, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi,
ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi,
üçüncüsü iş güvenliğinin sağlanması ve işçi sağlığının gözetilmesidir.
Yüzölçümünün yüzde 93`ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır.
Şantiye şefliğinin bir başka kilit rolü de şantiye alanında işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgilidir. İş kazalarının büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla, iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesi hayati öneme sahiptir.
Yapı üretim sürecinde önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mevzuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline gelmiş ve ivedilikle çözüm bekleyen bir alandır.
Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30.000 m²`ye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale gelmiştir, gelmektedir.
İnternet sitemizde Şantiye şefliği ile ilgili hazırlamış olduğumuz durum raporunda açıkça görülebileceği üzere yapı üretim sürecinin yöneticisi pozisyonunda olan şantiye şefliği alanı son derece kontrolsüz ve sorunludur. Mevcut durumda işin niteliği ile hiçbir ilgisi olmayan meslek gruplarının şantiye şefliği görevini üstlenebildiği, hatta belirli bir kesimin şantiye şefliği görevini yürütecek meslek grubundan olup olmadığı dahi anlaşılamamaktadır.
Göreve geldiğimiz ilk günler olan 28 Şubat 2020 de şube yetki alanımızda bulunan tüm ruhsat vermeye yetkili ilgili idarelere 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı resmi gazetede yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. fıkrasındaki "Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır.`` İbaresi hatırlatılmış olup , bu konuda bölgemizde ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir.
Raporda daha ayrıntılı oluşturulmuş karşılaştırmalı tablolarda 2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre, toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı sadece yüzde 45,8`dir. Bu oran Şube etki alanımızda %55`tir. İlimizde de %71`dir. Bununla birlikte bölgemizde de halen konut ve ticari yapı ruhsatları düzenlenirken bile şantiye şefinin İnşaat Mühendisi olmayan meslek disiplinlerinden görevlendirildiği durumlarla karşılaşmaktayız.
Yine söz konusu rapor ve deneyimlerimiz tırnak içinde "imzacılık" diye tarif ettiğimiz, sadece resmi işlemlerde görünsün diye kâğıt üstünde kalan şantiye şefliğinin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir.
Can ve mal güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun bilgisi dahilinde sadece kağıt üzerinde kalması hepimiz için bir utanç kaynağıdır. Bu durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat can ve mal güvenliğimiz açısından tehdit oluşturmaktadır.
Sorunun çözümü için:
• Her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir.
• Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranı dikkate alınmalıdır.
• Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır.
• Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önüne geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir.
• Şantiye şefleri odamız tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalıdır. Şantiye şeflerinin özlük hakları yasal güvenceye alınmalıdır.
Odamız, şantiye şeflerinin gelişimi için, mesleki eğitimleri vermek ve gerekli belgelendirmeleri yapmak için üzerine düşen görevleri yerine getirebilecek altyapıya, eğitim kadrosuna ve yeterli tecrübeye sahiptir.
Tüm meslektaşlarımızı, mesleğimizi ve haklarımızı sahiplenmeye, ilgili idarelerimizi de bu konuda hassas davranmaya ve çalışmalarımızı dikkate alarak önerilerimizi hayata geçirmeye, halkın can ve mal güvenliğini ilgilendiren böylesi önemli bir konuda ivedilikle Odamızla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Saygılarımızla.
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası
Erzurum Şubesi
Yönetim Kurulu
Ek: Şantiye Şefliği Durum Raporu: https://bit.ly/3qRolt9

Bağlantılar: 
https://www.youtube.com/watch?v=nqeX6MzvrL8&t=3s
 


Okunma Sayısı: 447

Erzurum Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.